Portal - Ochotnica Dolna
Strona główna / Nasze gimnazjum
Wtorek - 18 lutego 2020 Konstancji, Krystiana, Sylwany      "To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia". Paul Holbach
Nasze gimnazjum
Nauczyciele i obsługa
Absolwenci
Klasy
Księga gości
Historia szkoły
Przesyłanie korespondencji
Rozbudowa szkoły
Wyjazdy do kina
Zespół Nucicki
Obchody 600-lecia lokacji Ochotnicy
Ogłoszenia
Szkolny zestaw podręczników.
Statut szkoły
Plan lekcji
Wydarzenia różne 2016
Sport 2016-17
Samorząd Uczniowski 2016/17
Uroczystości szkolne 2016
Wycieczki 2016/17
Projekty edukacyjne
Egzaminy 2017
polski
nasza szkoła

Nasze Gimnazjum

 Nasze Gimnazjum jest jednym z trzech w gminie Ochotnica Dolna, czyli oprócz nas w naszej gminie są szkoły w Ochotnicy Górnej (gimnazjum nr 3), oraz w Tylmanowej (gimnazjum nr 1). Dyrektorem naszej szkoły od 1 września 2015 roku jest Pani mgr Renata Rusnarczyk. W szkole działa  Samorząd Szkolny z Radą Uczniowską na czele, która stara się rzetelnie i dokładnie wypełniać swoje obowiązki. Nasza szkoła to nie tylko nauka, ale również rozrywka. Dzięki przychylności dyrekcji i opiekuna samorządu szkolnego są organizowane dyskoteki. Dokładniejsze informacje na temat szkoły znajdziecie na kolejnych stronach. Życzę przyjemnego oglądania.
Wizja szkoły  
Dajemy uczniom różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną, zapewniając wykształcenie o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności. Wspomagamy wszechstronny rozwój ucznia, zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami. Proponujemy humanistyczny system wartości, oparty na chrześcijańskich podstawach. Zapewniamy uczniom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki. Dobrze przygotowujemy ucznia do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, w Ojczyźnie i w Zjednoczonej Europie. Wzajemne relacje uczeń-nauczyciel, rodzice-szkoła, szkoła-środowisko lokalne będą partnerskie i demokratyczne. Wspólnie z rodzicami wychowujemy człowieka, który:
- będzie umiał znaleźć cel swego życia i działania
- potrafi samodzielnie kreować swoją  pozytywną  przyszłość
- będzie odróżniał dobro od zła
- będzie szanował godność osoby ludzkiej
- odrzuci przemoc i agresję
- uzależnienia i nałogi będą mu obce
- będzie umiał dbać o zdrowie własne i innych
 
Obyczaje i tradycje szkoły
- Wybory Samorządu Uczniowskiego
- Ślubowanie klas I
- Dzień Ziemi
- Dzień Komisji Edukacji Narodowej
- Dzień Patrona Szkoły
- Święto Niepodległości
- Andrzejki
- Spotkania wigilijne
- Choinka noworoczna
- Walentynki
- Dzień Kobiet
- Wieczornica w rocznicę śmierci Jana Pawła II
- Konstytucja 3 Maja
- Dzień Dziecka i Sportu
- Uroczyste pożegnanie klas III
 
Co roku nasi uczniowie uczestniczą w:
- Wycieczkach krajoznawczo-turystycznych
- Kołach przedmiotowych
- Kołach zainteresowań
- Konsultacjach przedmiotowych
- SKS
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej